Campwire tuo jäsenyyssivustot Suomen verkkokoulutusmarkkinaan – hanki tasaista tulovirtaa jatkuvilla tilauksilla

Campwire tuo jäsenyyssivustot Suomen verkkokoulutusmarkkinaan – hanki tasaista tulovirtaa jatkuvilla tilauksilla

Campwire tuo uuden liiketoimintamallin suomalaiseen verkkokoulutusmarkkinaan: jäsenyyssivustot mahdollistavat jatkuvalaskutteisen verkkokoulutuksen, joka tuo tasaista ja ennustettavaa tulovirtaa. Jäsenyysohjelman tekeminen ja tarjoaminen on helppoa, eikä enää edellytä teknistä osaamista ja säätöä.

Jäsenyyssivustot ovat pitkän aikavälin liiketoimintamalli, jonka suurimmat hyödyt kouluttajille ja valmentajille ovat tasainen ja ennustettava tulovirta. 

Asiakkaat sitoutuvat pidemmäksi ajaksi, minkä ansiosta on mahdollista rakentaa esimerkiksi yhteisöjä ja edistää keskinäistä oppimista. 

Asiakkaille jäsenyysohjelmat ovat hyvä keino ylläpitää omaa osaamista ja pysyä ajan tasalla uudistuksista ja muutoksista.

1. Miksi nyt on hyvä hetki tuoda jäsenyyssivustot Suomeen?

Monet asiat tulevat Suomeen viiveellä, eivätkä jäsenyyssivustot ole poikkeus. Yhdysvalloissa jäsenyysohjelmat ovat olleet osa valmentajien ja kouluttajien tarjontaa jo pidempään.

Nyt ajoitus on hyvä, koska suomalaiset ovat tottuneet ostamaan erilaisia palveluita jatkuvalla laskutuksella. Viime vuosina tilausmallit ovat yleistyneet monissa palveluissa. 

Kaikille tuttuja digipalveluja ovat esimerkiksi Netflix (videostriimaus), Spotify (musiikki) ja Storytell (äänikirjat), mutta myös fyysisiä tuotteita, kuten ruokaa ja reseptejä myydään kuukausitilauksella.

Asiakkaiden lisäksi verkkokoulutusyritykset ovat valmiit siirtymään tilausmalliin, koska se tuo jatkuvaa ja ennustettavaa tulovirtaa. Mutta tähän mennessä ei ole ollut saatavilla helppoa teknistä ratkaisua, joka mahdollistaisi jäsenyysalueet.

Campwiren ansiosta tämä este on nyt raivattu pois tieltä.

Suomessa kehitystä on jarruttanut se, että jäsenyyssivuston tekeminen on vaatinut paljon teknistä osaamista. Jäsenohjelma on pitänyt virittää Wordpressin päälle. Jotta kokonaisuuden on saanut toimimaan, se on edellyttänyt niin paljon integrointeja, että sitä ei ole pystynyt tekemään järkevällä vaivalla.

2. Miksi kannattaa rakentaa jäsenyyssivusto?

Jäsenyyssivusto tarjoaa monia hyötyjä:

 • Saat ennustettavaa ja tasaista tulovirtaa.
 • Voit erottua kasvavalla markkinalla uuden liiketoimintamallin ansiosta. 
 • Voit tehdä lisä- tai jatkomyyntiä, jos olet tehnyt verkkokursseja aikaisemmin ja sinulla on asiakasmassaa.
 • Markkina on valmis: sinun ei tarvitse selittää tai avata tilausmallia asiakkaille, koska se on jo tuttu.
 • Jäsenyyssivuston tekeminen on helppoa, koska helppokäyttöinen työkalu on saatavilla. Jos osaat käyttää vanhaa Campwirea, osaat käyttää uuttakin.

3. Mitä jäsenyyssivuston tekeminen edellyttää?

Jäsenyyssivuston tekeminen ja pyörittäminen edellyttää sisällöntuotantokykyä tai mahdollisuutta hankkia sisältöä kumppaneiden kautta. Sisällön pitää olla alusta lähtien hyvää, mutta kaiken ei tarvitse mennä kerralla kohdalleen. Sisältöä voi kehittää paremmaksi ajan myötä.

Sisällöllä on tärkeä rooli, mutta asiakkaiden näkökulmasta yhteisöllisyys saattaa olla jopa sitä tärkeämpi seikka. Muista, että yhteisöt eivät synny itsekseen. Yhteisön rakentaminen edellyttää aikaa ja ymmärrystä siitä, miten yhteisöt muodostuvat ja toimivat.

Jäsenyysalueet ovat pitkän aikavälin liiketoimintamalli. Niin sisällöntuotanto kuin yhteisön rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista. Alku on kevyempi kuin verkkokurssissa, koska sisällöntuotanto jakaantuu pidemmälle aikavälille. 

4. Mitkä ovat jäsenyyssivustojen ja verkkokurssien erot?

Jäsenyyssivustot ja verkkokurssit ovat teknisesti lähellä toisiaan, mutta moni asia pitää niissä miettiä eri tavalla.

Jatkuva oppiminen vs. koulutuskokonaisuus

Jäsenyyssivusto kuljettaa kohti tavoitetta, joka on liikkuva maali. Se on jatkuvaa oppimista, joka auttaa pysymään ajan tasalla ja tarjoaa uusimmat opit. 

 • Esimerkki: Facebook-mainonnan jäsenyysohjelma, joka pitää jäsenet ajan tasalla siitä, mitä uutta on tulossa ja mikä toimii juuri nyt ja mikä ei.

Verkkokurssi on prosessi, jossa on tietyt vaiheet: se kuljettaa osallistujan pisteestä a pisteeseen b. Kurssi vie määränpäähän, eli opettaa jonkin asian tai auttaa saavuttamaan jonkin tavoitteen tietyssä ajassa. 

 • Esimerkki: Facebook-mainonnan peruskurssi, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja osaa tehdä mainontaa itse.

Jatkuva laskutus vs. kertamaksu

Jäsenyyssivustot perustuvat jatkuvaan laskutukseen. Asiakas maksaa niin kauan kuin hän haluaa olla mukana. Laskutussykli voi olla mitä vain, viikon, kuukauden tai puoli vuotta.

Verkkokurssi maksetaan tyypillisesti kertamaksulla, minkä jälkeen voi suorittaa kurssin.

Jatkuvasti kehittyvä tuote vs. valmis tuote

Jäsenyyssivuston sisältö elää, kehittyy ja kasvaa ajan kuluessa. Asiakas ei oleta, että se on lopullinen ja viimeistelty tuote. Siellä voi julkaista esimerkiksi uusia moduuleita, viikon vinkkejä tai kuukausittaista sisältöä.

Verkkokurssi on valmis tuote heti ostettaessa.

Alhaisempi aloitushinta vs. suurempi kertainvestointi

Jäsenyyssivustossa aloituskustannus ja kuukausihinta on alhaisempi, joten ostamisen kynnys on matalampi. Maksut jakautunut pienempiin osiin, ja ajan saatossa hinta on saman verran tai jopa enemmän kuin verkkokursseissa.

Verkkokurssi on kertainvestointina suurempi, koska kurssin hinta maksetaan kerralla.

Pitkä kesto vs. lyhyt kesto

Jäsenyyssivustossa asiakkaat ovat mukana pidempään. Tällöin he oppivat tuntemaan toisensa ja kouluttajan, mikä mahdollistaa yhteisöjen rakentamisen ja luomisen.

Verkkokurssi kestää lyhyemmän aikaa.

5. Miten jäsenyyssivuston ja verkkokurssin voi yhdistää?

Jäsenyyssivusto ja verkkokurssit eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Ne on itse asiassa järkevä yhdistää kokonaisuudeksi, jonka osat tukevat toisiaan. Tämä on mahdollista tehdä monella eri tavalla.

 1. Voit myydä jäsenyyssivustoa kaikille asiakkaille tai vain niille, jotka ovat aikaisemmin ostaneet verkkokurssin. Esimerkiksi jos jokin verkkokurssi on myynyt hyvin, voit rakentaa samasta aiheesta jäsenyysohjelman, jota myyt verkkokurssin käyneille.
 2. Voit myydä jäsenyyssivustoa ja verkkokursseja ristiin. Esimerkiksi niin, että jäsenyysalue tarjoaa perusasiat, joita sitten syvennetään yksittäisissä verkkokursseissa.
 3. Voit tarjota jäsenyyssivuston kautta pääsyn useampaan verkkokurssiin kerralla. Kokonaisuuden pitää olla tässä tapauksessa niin laaja, että sitä ei ole mahdollista käydä läpi ensimmäisen kuukauden aikana.
 4. Voit rakentaa jäsenyyssivuston sisälle miniverkkokurssin ja täydentää sitä esimerkiksi viikottaisilla livesessioilla. Voit sisällyttää jäsenyysalueisiin vaikka e-kirjan omana tuotteenaan tai antaa sen asiakkaille bonussisältönä.

Vaihtoehtojen moninaisuus on mukava seikka, koska voit tuottaa sisältöä itsellesi sopivalla tavalla. Lisäksi voit muokata kokonaisuutta joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

6. Mitä jäsenyyssivustojen myynnissä on otettava huomioon?

Jäsenyyssivustojen hinnoittelu poikkeaa verkkokursseista. Jäsenyysalueen kuukausihinta on edullisempi kuin verkkokurssin kertamaksu. 

Otetaan esimerkiksi verkkokurssi, jonka hinta on 89 euroa. Tällöin jäsenyysohjelman kuukausihinta voisi olla 19 euroa kuussa. Jäsenyysohjelmassa verkkokurssin sisältö olisi jaettu viikko- tai kuukausitehtäviksi, joita julkaistaan pidemmän ajan kuluessa. Lisäksi julkaistaisiin uutta syventävää sisältöä. Tällöin asiakkuuden keskimääräinen kesto voisi olla 5 kuukautta, jolloin tulot olisivat:  5 x 19 €= 95 €.

Ota myynnissä huomioon, millaista ratkaisua olet tarjoamassa asiakkaan vaivaan. Jäsenyyssivusto on oikea ratkaisu liikkuvaan maaliin, eli silloin, kun tiedontarve edellyttää jatkuvaa tietojen tai osaamisen päivittämistä. Tällöin asiakaslupaus on se, että kehityt koko ajan paremmaksi, tuottavammaksi tai tehokkaammaksi.

Jäsenyyssivusto tarvitsee lanseerata saman tavoin kuin verkkokurssi, mutta sen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa. Jäsenyysalue voi olla koko ajan saatavilla tai sitten voi tehdä myyntieriä, jotka aukeavat valittuina ajankohtina.

7. Minkälaista sisältöä jäsenyyssivustoja varten kannattaa tuottaa?

Lähde liikkeelle siitä, mikä on sinulle tai tiimillesi luonteva sisältötyyppi, teksti, kuva, ääni, video tai livelähetys. Voit tehdä sisällön itse tai hankkia kumppanin, joka tekee sen puolestasi. Kaikkea ei tarvitse aina tehdä itse.

Sisällöntuotanto on jatkuvaa, joten tee siitä mahdollisimman helppoa. Rakenna sellainen tuotantomalli, jota pystyt pyörittämään jatkuvasti. Kaiken ei tarvitse olla loppuun asti hiottua kuten suurissa Hollywood-tuotannoissa. Esimerkiksi videot voivat olla lähellä sometasoa, jos sisällön elinkaari on lyhyt.

Vaikka tuotanto on järkevä tehdä kevyesti, se ei tarkoita, että jälki saisi olla huonoa. Esimerkiksi livelähetyksissä äänen ja valaistuksen pitää olla kunnossa, vaikka kuvan laatu ei olekaan viimeisen päälle.

Sitoutuminen kannattaa – rakenna jäsenyyssivusto

Jäsenyyssivusto on pitkän aikavälin liiketoimintamalli. Jatkuva laskutus kerryttää liikevaihtoa vakaasti ja ennustettavasti. Jos teet asioita oikein ja saat asiakkaat sitoutumaan, voit tienata yhtä paljon tai jopa enemmän kuin pelkkiä verkkokursseja tekemällä. 

Varmista jatkuva tulovirta ja rakenna oma jäsenyysohjelma.

Kokeile uutta Campwire nyt

Kokeile Campwire

Aloita oma verkkokurssi tänään!

Tilaa uutiskirje

Se on helppoa, yksinkertaista ja selkeää.
Saat kaiken, mitä tarvitset.

Liity sisäpiiriin, ja kuule uusimmat juorut digiliiketoiminnan maailmasta.

Kiitos tilauksesta! Saat pian postia sähköpostilaatikkoosi.
Ohoh! Jotain meni pieleen. Kokeile vielä uudestaan.
Aloita nyt